<iframe src="//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-TJRNCQ" height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden"></iframe>

Pro další postup je nutné přihlášení uživatele

 

 

Důsledky nesplácení

 

V případě, že nebudete schopni dodržet termín splacení vaší krátkodobé půjčky, spojte se s naším zákaznickým servisem na telefonním čísle 721 775 775 a domluvte se s námi na náhradním postupu. Informace o konkrétních sankcích za nedodržování ujednání Smlouvy o úvěru naleznete na stránce Poplatky - nesplácení půjčky.

 

Metody vymáhání

 

Pokud se nám nepodaří vás zastihnout a pohledávka bude i po zaslání upomínek neuhrazena, bude pohledávka předána k soudnímu vymáhání. To bude mít za následek navýšení celkové dlužné částky o náklady spojené s vymáháním pohledávky a soudních poplatků.

 

Potenciální dopad na kreditní hodnocení uživatelů

 

V případě, že klient neplní své závazky vůči FIP CREDIT s.r.o. včas a i přes zaslané výzvy nespolupracuje s naším zákaznickým centrem na uhrazení pohledávky, může FIP CREDIT s.r.o. dlužníky za pozdní nebo úplné neplacení svých dluhů nahlásit do úvěrových registrů, což negativně ovlivní jejich kreditní rating.

 

 

Callcentrum

+420 721 775 775

 

Email